HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Ebben a kicsi világban nem fér meg Isten és a „véletlen". Ha Ó alkalmat ad valamire, okkal adta, ha megenged bármit is, annak értelme van.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok