Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Legyünk igehirdető egyház,de legyünk kereső, észrevevő, a másik kezét megfogó egyház is! Ez volna a mi nagy kopernikuszi fordulatunk. Megkeresni az elveszettet!”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete