Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Jézus úgy hív, úgy fogad el, amint vagyok, hogy végül majd ne legyek olyan, amilyen voltam.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok