HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Köszönjük, Urunk, hogy nem a mi közeledésünktől függ az advent és a karácsony, hanem attól, hogy Te közeledtél és közeledsz hozzánk, egyre közelebb... egyre közelebb.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok