Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Aki egyszer „négyszemközt" marad az Úrral, az nem kerülheti ki a „szelíd szemet", amelyik ha ránk néz, ha nem is vádol, de valamiképpen mégis számon kér. És könnybe lábad tőle a szemünk.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete